Bài 29 Thấu kính mỏng - Giải bài...

Bài 29. Thấu kính mỏng - Giải bài 6 Trang 189 - Sách giáo khoa Vật lí 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chọn B. 18cm.

Vật sáng đặt trước thấu kính cho ảnh bằng ba lần vật (ảnh thật), khi dời vật lại gần thấu kính cũng cho ảnh bằng ba lần vật nên đây là ảnh ảo.

Trường hợp 1: \(\dfrac{1}{d_1}+\dfrac{1}{d_1'}=\dfrac{1}{f} \Rightarrow d_1=\dfrac{d_1f}{d_1-f}\)

Độ phóng đại: \(k_1=\dfrac{-d_1'}{d_1}=\dfrac{f}{f-d_1}=-3 \Rightarrow f=-3(f-d_1) \Rightarrow d_1=\dfrac{4}{3}f\) (1)

Trường hợp 2: \(\dfrac{1}{d_2}+\dfrac{1}{d'_2}=\dfrac{1}{f}\Rightarrow d'_2=\dfrac{d_2f}{d_2-f}\)

Độ phóng đại: \(k_2=\dfrac{d'_2}{d_2}=\dfrac{f}{f-d_2}=3 \Rightarrow f=3(f-d_2) \Rightarrow d_2=\dfrac{2}{3}f\) (2)

Đoạn dời vật: \(d_1-d_2=12\) (3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra: \(\dfrac{4}{3}f-\dfrac{2}{3}f=12 \Rightarrow f=18(cm).\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP