Bài 28 Lăng kính - Giải bài 2...

Bài 28. Lăng kính - Giải bài 2 Trang 177 - Sách giáo khoa Vật lí 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Tia SI tới mặt phân cách AB tại I cho tia khúc xạ IK.

Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng:

\(\dfrac{\sin i_1}{\sin r_1}=\dfrac{n}{1}=n \Rightarrow \sin i_1=n\sin r_1\) (1)

- Tia IK tới mặt phân cách AC tại K, cho tia khúc xạ KR.

Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng:

\(\dfrac{\sin r_2}{\sin i_2}=\dfrac{1}{n} \Rightarrow \sin i_2=n \sin r_2\) (2)

- Xét \(\Delta IKH\) có:

\(\widehat{H_1}=\widehat{A}\) (góc có cạnh tương ứng vuông góc)

\(\widehat{H_1}=r_1+r_2\) (\(\widehat{H_1}\) góc ngoài của tam giác)

Suy ra: \(\widehat{A}=r_1+r_2\) (3)

- Xét \(\Delta IKJ\) có:

\(D=\widehat{KIJ}+\widehat{IKJ}=(i_1-r_1)+(i_2-r_2)=i_1+i_2-(r_1+r_2)\)

\(\Rightarrow D=i_1+i_2-A\) (4)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP