Bài 31 Hiện tượng quang điện trong -...

Bài 31. Hiện tượng quang điện trong - Giải câu 2 Trang 162 - Sách giá...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng các êlectron liên kết được ánh sáng giải phóng để trở thành các êlectron dẫn.

- Giải thích tính quang dẫn của một số chất:

Khi không bị chiếu sáng, các êlectron ở trong các chất quang dẫn đều ở trong trạng thái liên kết với nút mạng tinh thể, không có êlectron tự do nên chất quang dẫn cách điện.

Khi bị chiếu sáng, mỗi phôtôn của ánh sáng kích thích khi bị hấp thụ sẽ giải phóng một êlectron liên kết để nó trở thành êlectron dẫn và để lại một lỗ trống, lỗ trống này cũng tham gia vào quá trình dẫn điện nên chất quang dẫn trở thành dẫn điện.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP