Bài 30 Hiện tượng quang điện Thuyết lượng...

Bài 30. Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng - Giải câu 6 ...

0
Bài 30. Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng - Giải câu 6 Trang 158 - Sách giáo khoa Vật lí 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Thuyết lượng tử ánh sáng:

a) Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn.

b) Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f, các phôtôn đều giống nhau, mỗi phôtôn mang năng lượng bằng hf.

c) Trong chân không, phôtôn bay với tốc độ \(c=3.10^8m/s\) dọc theo tia sáng.

d) Mỗi lần một nguyên tử hay phân tử phát xạ hoặc hấp thụ ánh sáng thì chúng phát ra hay hấp thụ một phôtôn.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP