Bài 34 Sơ lược về laze - Giải...

Bài 34. Sơ lược về laze - Giải câu 1 Trang 171 - Sách giáo khoa Vật l...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Khi phôtôn có năng lượng \(\varepsilon'=hf\) bay lướt qua một nguyên tử đang sẵn sàng phát ra năng lượng \(\varepsilon=hf\) thì lập tức nguyên tử này phát ra một phôtôn có năng lượng \(\varepsilon=hf\). Hai phôtôn này bay lướt qua hai nguyên tử khác cũng đang ở trạng thái kích thích thì lập tức hai nguyên tử này phát ra hai phôtôn có năng lượng \(hf\). Như vậy, số phôtôn sẽ tăng lên theo cấp số nhân.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP