Bài 33 Mẫu nguyên tử Bo - Giải...

Bài 33. Mẫu nguyên tử Bo - Giải câu 3 Trang 169 - Sách giáo khoa Vật ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Tiên đề Bo về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử:

- Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng \(E_n\) sang trạng thái dừng có năng lượng thấp \(E_m\) thì nó phát ra một phôtôn có năng lượng đúng bằng hiệu \(E_n-E_m\):

Trong đó:

\(\varepsilon=hf_{nm}=E_n-E_m\)

- Ngược lại nếu nguyên tử đang ở trong trạng thái dừng có năng lượng \(E_m\) mà hấp thụ được một phôtôn có năng lượng đúng bằng hiệu \(E_n-E_m\) thì nó chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng cao \(E_n.\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP