Bài 32 Hiện tượng quang - phát quang...

Bài 32. Hiện tượng quang - phát quang - Giải câu 2 Trang 165 - Sách g...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Đặc điểm: bước sóng của ánh sáng huỳnh quang dài hơn bước sóng của ánh sáng kích thích.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP