Bài 32 Hiện tượng quang - phát quang...

Bài 32. Hiện tượng quang - phát quang - Giải câu 1 Trang 165 - Sách g...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Hiện tượng quang - phát quang là sự hấp thụ ánh sáng có bước sóng này để phát ra ánh sáng có bước sóng khác.

- Phân biệt hiện tượng huỳnh quang và hiện tượng lân quang.

Hiện tượng huỳnh quang Hiện tượng lân quang
Là sự phát quang của các chất lỏng và chất khí. Là sự phát quang của các chất rắn.
Ánh sáng bị tắt rất nhanh sau khi tắt ánh sáng kích thích. Ánh sáng phát quang có thể kéo dài thêm một khoảng thời gian sau khi tắt ánh sáng kích thích.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP