Bài 41 Cấu tạo vũ trụ - Giải...

Bài 41. Cấu tạo vũ trụ - Giải câu 10 Trang 217 - Sách giáo khoa Vật l...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Hãy chỉ ra cấu trúc không là thành viên của một thiên hà ?

A. Sao siêu mới. B. Punxa.

C. Lỗ đen. D. Quaza.

Hướng dẫn giải

Chọn D. Cấu trúc quaza không là thành viên của một thiên hà.

Các thành viên của thiên hà gồm các sao (sao chắt, sao đôi, sao siêu mới,...), các lỗ đen, các tinh vân, các punxa.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP