Bài 37 Phóng xạ - Giải câu 1...

Bài 37. Phóng xạ - Giải câu 1 Trang 194 - Sách giáo khoa Vật lí 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Một hạt nhân \(_{Z}^{A}\textrm{X}\) phóng xạ α, β+ , β- , ɣ , hãy hoàn chỉnh bảng sau:

Hướng dẫn giải

Phóng xạ Z A
Thay đổi Không đổi Thay đổi Không đổi
\(\alpha\) giảm 2 giảm 4
\(\beta^-\) tăng 1 \(\times\)
\(\beta^+\) giảm 1 \(\times\)
\(\gamma\) \(\times\) \(\times\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP