Bài 41 Cấu tạo vũ trụ - Giải...

Bài 41. Cấu tạo vũ trụ - Giải câu 5 Trang 216 - Sách giáo khoa Vật lí 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Những hành tinh nào thuộc nhóm Trái Đất và những hành tinh nào thuộc nhóm Mộc tinh? Nêu những đặc điểm chung của các hành tinh trong mỗi nhóm.

Hướng dẫn giải

* Các hành tinh thuộc "nhóm Trái Đất": Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh.

* Các hành tinh thuộc "nhóm Mộc tinh": Mộc tinh, Thổ tinh, Hải Vương tinh, Thiên Vương tinh.

Nhóm Trái Đất Nhóm Mộc tinh
Các hành tinnh nhỏ, rắn có khối lượng nhỏ nhưng có khối lượng riêng tương đối lớn. Các hành tinh lớn, khối lượng lớn, kích thước lớn nhưng khối lượng riêng nhỏ. Chúng là một khối khí hoặc một nhân rắn hoặc lỏng, bao bọc xung quanh là các lớp khí rất dày.
Mỗi hành tinh trong nhóm chỉ có rất ít hoặc không có vệ tinh, nhiệt độ bề mặt tương đối cao. Mỗi hành tinh trong nhóm có rất nhiều vệ tinh.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP