Bài 41 Cấu tạo vũ trụ - Giải...

Bài 41. Cấu tạo vũ trụ - Giải câu 3 Trang 216 - Sách giáo khoa Vật lí 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Phân biệt hành tinh và vệ tinh.

Hướng dẫn giải

Phân biệt hành tinh và vệ tinh:

Hành tinh Vệ tinh
Là thiên thể lớn, chuyển động quanh Mặt Trời. Thiên thể nhỏ, chuyển động quanh hành tinh.

Ví dụ:

Trái Đất là hành tinh chuyển động quanh Mặt Trời.

Mặt Trăng là vệ tinh chuyển động quanh Trái Đất.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP