Bài 41 Cấu tạo vũ trụ - Giải...

Bài 41. Cấu tạo vũ trụ - Giải câu 1 Trang 216 - Sách giáo khoa Vật lí 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Trình bày cấu tạo của hệ Mặt Trời?

Hướng dẫn giải

* Cấu tạo của hệ Mặt Trời: gồm Mặt Trời, các hành tinh và các vệ tinh. Ngoài ra còn có các tiểu hành tinh, sao chổi và thiên thạch.

- Mặt Trời là thiên thể trung tâm của hệ Mặt Trời, có bán kính lớn hơn 109 lần bán kính Trái Đất, có khối lượng bằng 333000 lần khối lượng Trái Đất.

- Các hành tinh:

Có 8 hành tinh theo thứ tự từ trong ra ngoài: Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh và Hải Vương tinh.

Các hành tinh chuyển động quanh Mặt Trời theo cùng một chiều trùng với chiều quay của Mặt Trời quanh mình nó. Các hành tinh chia thành hai nhóm: "nhóm Trái Đất" và "nhóm Mộc tinh".

Xung quanh mỗi hành tinh có các vệ tinh.

- Các tiểu hành tinh:

Có một số hành tinh có đường kính vài trăm ki-lô-mét và rất nhiều các hành tinh có bán kính từ vài ki-lô-mét đến vài trăm ki-lô-mét chuyển động quanh Mặt Trời nên các quỹ đạo có bán kính từ 2,2 đến 3,6 đvtv gọi là các tiêu hành tinh.

- Sao chổi và thiên thạch.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP