Bài 40 Các hạt sơ cấp - Giải...

Bài 40. Các hạt sơ cấp - Giải câu 2 Trang 208 - Sách giáo khoa Vật lí 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Leptôn là gì? Đặc tính chung của các leptôn tham gia những giá trình tương tác nào?

Hướng dẫn giải

- Leptôn là các hạt nhẹ, có khối lượng từ 0 đến 200 lần khối lượng của hạt êlectron (từ 0 đến 200.\(m_e\)).

- Các leptôn có đặc tính chung là tham gia các tương tác yếu.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP