Bài 41 Cấu tạo vũ trụ - Giải...

Bài 41. Cấu tạo vũ trụ - Giải câu 12 Trang 217 - Sách giáo khoa Vật l...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Nêu những sự tương tự và những sự khác biệt về cấu trúc của hệ Mặt Trời và nguyên tử nêon.

Hướng dẫn giải

* Sự tương tác về cấu trúc giữa hệ Mặt Trời và nguyên tử nêon:

- Một hạt có khối lượng rất lớn nằm tại tâm và các thành viên quay xung quanh.

- Chuyển động của các thành viên do một lực hút xuyên tâm, có cường độ tỉ lệ nghịch với bình thường khoảng cách từ mỗi thành viên đến tâm.

* Sự khác biệt về cấu trúc giữa hệ Mặt Trời và nguyên tử nêon:

Hệ Mặt Trời Nguyên tử nêon
Lực hút giữa Mặt Trời và các hành tinh là lực vạn vật hấp dẫn. Lực hút giữa hạt nhân là 10 êlectron, là lực Cu-lông (lực điện).
Các thành viên khác nhau. 10 thành viên đều là êlectron giống nhau.
Các hành tinh chuyển động trên những quỹ đạo xác định. Các êlectron tồn tại trên các orbitan.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP