Bài 41 Cấu tạo vũ trụ - Giải...

Bài 41. Cấu tạo vũ trụ - Giải câu 9 Trang 216 - Sách giáo khoa Vật lí 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Người ta dựa vào đặc điểm nào dưới đây để phân các hành tinh trong hệ Mặt Trời làm hai nhóm?

a. Khoảng cách đến Mặt Trời.

B. Nhiệt độ bề mặt hành tinh.

C. Số vệ tinh nhiều hay ít.

D. Khối lượng.

Hướng dẫn giải

Chọn D. Người ta dựa vào khối lượng để phân các hành tinh trong hệ Mặt Trời làm hai nhóm.

- Các hành tinh trong nhóm Trái Đất có khối lượng nhỏ.

- Các hành tinh trong nhóm Mặt Trời có khối lượng lớn.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP