Bài 37 Phóng xạ - Giải câu 2...

Bài 37. Phóng xạ - Giải câu 2 Trang 194 - Sách giáo khoa Vật lí 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Hãy chọn câu đúng.

Quá trình phóng xạ hạt nhân

A. thu năng lượng.

B. tỏa năng lượng.

C. không thu, không tỏa năng lượng.

D. có trường hợp thu, có trường hợp tỏa năng lượng.

Hướng dẫn giải

Chọn B. Quá trình phóng xạ hạt nhân tỏa năng lượng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP