Bài 33 Mẫu nguyên tử Bo - Giải...

Bài 33. Mẫu nguyên tử Bo - Giải câu 7 Trang 169 - Sách giáo khoa Vật ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Hiệu giữa hai mức năng lượng:

\(E_n-E_m=\varepsilon=\dfrac{hc}{\lambda}=\dfrac{6,625.10^{-34}.3.10^8}{0,694.10^{-6}}=2,86.10^{-19}(J)=1,79eV.\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP