Bài 33 Mẫu nguyên tử Bo - Giải...

Bài 33. Mẫu nguyên tử Bo - Giải câu 6 Trang 169 - Sách giáo khoa Vật ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chọn C. Ba vạch.

Khi nguyên tử hấp thụ phôtôn có năng lượng \(\varepsilon=E_M-E_K\) thì nó sẽ chuyển từ quỹ đạo K sang quỹ đạo M, sau đó nguyên tử dao động trong một khoảng thời gian ngắn rồi chuyển về quỹ đạo có mức năng lượng thấp hơn.

Khi nguyên tử chuyển từ quỹ đạo M xuống quỹ đạo L thì phát ra vạch quang phổ có năng lượng \(E_M-E_L.\)

Khi nguyên tử chuyển từ quỹ đạo L xuống quỹ đạo K thì phát ra vạch quang phổ có năng lượng \(E_L-E_K.\)

Khi nguyên tử chuyển từ quỹ đạo M xuống quỹ đạo L thì phát ra vạch quang phổ có năng lượng \(E_M-E_L.\)

Khi nguyên tử chuyển từ quỹ đạo L xuống quỹ đạo K thì phát ra vạch quang phổ có năng lượng \(E_L-E_K.\)

Khi nguyên tử chuyển từ quỹ đạo M xuống quỹ đạo K thì phát ra vạch quang phổ có năng lượng \(E_M-E_K.\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP