Bài 32 Hiện tượng quang - phát quang...

Bài 32. Hiện tượng quang - phát quang - Giải câu 1 Trang 164 - Sách g...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Sơn quét trên các biển báo giao thông hoặc trên đầu các cọc chỉ giới đường là: sơn phát quang để người đi đường dễ nhận thấy.

Nếu là ánh sáng phát quang thì từ nhiều phía có thể nhìn thấy cọc tiêu, biển báo.

Nếu là ánh sáng phản quang thì chỉ nhìn thấy cọc tiêu, biến bảo theo phương phản xạ của ánh sáng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP