Bài 43 Hóa học và vấn để phát...

Bài 43. Hóa học và vấn để phát triển kinh tế - Bài 5 trang 187 - Sách...

0
Bài 43. Hóa học và vấn để phát triển kinh tế - Bài 5 trang 187 - Sách giáo khoa Hóa 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

1 năm có 365 ngày (năm không nhuận) , lượng nhiên liệu tiêu thụ là :

\(\dfrac{1,5}{365}\) = 0,004 (triệu tấn dầu)

1 năm có 365 ngày (năm không nhuận), lượng khí \(CO_2\) thải vào môi trường là :

\(\dfrac{113700}{365}\) = 311,506 \(\approx\) 311 (tấn)

Vì vậy, chúng ta chọn B.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP