Bài 8 Điện năng - Công suất điện...

Bài 8. Điện năng - Công suất điện - Giải bài 3 Trang 49 - Sách giáo k...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Công suất tỏa nhiệt của một đoạn mạch (ở một vật dẫn) khi có dòng điện chạy qua xác định bằng nhiệt lượng tỏa ra ở vật dẫn đó trong một đơn vị thời gian.

\(\wp=I^2R=\dfrac{U^2}{R}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP