Bài 14 Dòng điện trong chất điện phân...

Bài 14. Dòng điện trong chất điện phân - Giải bài 9 Trang 85 - Sách g...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chọn D. Đồng chạy từ anôt sang catôt:

\(CuSO_4 \rightarrow Cu^{2+}+SO_4^{-2}\)

Sau đó: \(Cu^{2+} \xrightarrow[+2e^-]{Về catôt} Cu\)

\(SO_4^{-2} \xrightarrow[+Cu]{về a nôt}CuSO_4+2e^-\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP