Bài 14 Dòng điện trong chất điện phân...

Bài 14. Dòng điện trong chất điện phân - Giải bài 1 Trang 85 - Sách g...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Trong dung dịch, các hợp chất hóa học như: axit, bazơ, muối bị phân li (một phần hoặc toàn phần) thành các nguyên tử (hoặc nhóm nguyên tử) tích điện gọi là ion, ion có thể chuyển động tự do trong dung dịch và trở thành hạt tải điện.

Anion mang điện âm là gốc axit hoặc nhóm \(OH^-\).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP