Bài 14 Dòng điện trong chất điện phân...

Bài 14. Dòng điện trong chất điện phân - Giải bài 4 Trang 85 - Sách g...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chất điện phân thường dẫn điện yếu hơn kim loại vì:

- Mật độ các ion trong chất điện phân thường nhỏ hơn mật độ êlectron tự do trong kim loại.

- Tốc độ chuyển động có hướng của các ion trong chất điện phân nhỏ hơn tốc độ chuyển động có hướng của các êlectron trong kim loại.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP