Bài 14 Dòng điện trong chất điện phân...

Bài 14. Dòng điện trong chất điện phân - Giải bài 3 Trang 85 - Sách g...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a) Trên điện cực và dây dẫn, hạt tải điện là êlectron tự do.

b) Sát bề mặt anôt hạt tải điện là anion, sát bề mặt catôt là cation.

c) Trong lòng chất điện phân, hạt tải điện là cation và anion.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP