Bài 8 Điện năng - Công suất điện...

Bài 8. Điện năng - Công suất điện - Giải bài 4 Trang 47 - Sách giáo k...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Trong công thức tính công suất điện: \(\wp=\dfrac{A}{t}=U.I\)

\(\wp\): đơn vị là oát (W).

A: đơn vị là jun (J).

t: đơn vị là giây (s).

U: đơn vị là vôn (V).

I: đơn vị là ampe (A).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP