Bài 9 Định luật ôm đối với toàn...

Bài 9. Định luật ôm đối với toàn mạch - Giải bài 4 Trang 54 - Sách gi...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chọn A. \(U_N\) tăng khi \(R_N\) tăng.

Hiệu điện thế mạch ngoài:

\(U_N=I.R_N=\dfrac{\xi}{R_N+r}R_N=\dfrac{\xi}{1+\dfrac{r}{R_N}}\)

Do đó, khi \(R_N\) tăng thì \(\left ( 1+\dfrac{r}{R_N} \right )\) giảm \(\Rightarrow U_N\) tăng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP