Bài 9 Định luật ôm đối với toàn...

Bài 9. Định luật ôm đối với toàn mạch - Giải bài 5 Trang 53 - Sách gi...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Hiệu điện thế mạch ngoài: \(U_N=I.R_N\)

Cường độ dòng điện qua mạch kín: \(I=\dfrac{\xi}{R_N+r} \Rightarrow \xi=I(R_N+r)\)

Hiệu suất của nguồn điện: \(H=\dfrac{U_N}{\xi}=\dfrac{IR_N}{I(R_N+r)}\)

Vậy, \(H=\dfrac{R_N}{R_N+r}\)(đpcm).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP