Bài 8 Điện năng - Công suất điện...

Bài 8. Điện năng - Công suất điện - Giải bài 9 Trang 49 - Sách giáo k...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

t = 15 (ph) = 15.60 = 900(s)

Công của nguồn điện: \(A_{ng}=\xi It=12.0,8.900=8640(J)\)

Công suất của nguồn điện: \(\wp_{ng}=\xi I=12.0,8=9,6 (W)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP