Bài 8 Điện năng - Công suất điện...

Bài 8. Điện năng - Công suất điện - Giải bài 4 Trang 49 - Sách giáo k...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Công của nguồn điện bằng điện năng tiêu thụ trong mạch điện kín.

Công thức tính công của nguồn điện: \(A_{ng}=\xi It\)

Công thức tính công suất của nguồn điện: \(\wp_{ng}=\xi I\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP