Bài 14 Dòng điện trong chất điện phân...

Bài 14. Dòng điện trong chất điện phân - Giải bài 11 Trang 85 - Sách ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Thể tích của lớp đồng phải bóc đi: \(V=S.d=10^{-9}m^2\)

Khối lượng của lớp đồng phải bóc đi: \(m=D.V=D.S.d\) (1)

Áp dụng công thức định luật Fa-ra-đây, ta có:

\(m=\dfrac{1}{96500}.\dfrac{A}{n}.It\) (2)

Từ (1) và (2) suy ra: \(D.S.d=\dfrac{1}{96500}.\dfrac{A}{n}.It \Rightarrow t=\dfrac{96500.D.S.d.n}{A.I}\)

Thay số ta có: \(t=\dfrac{10^{-5}.1.10^{-4}.8900.10^3.2.96500}{64.0,01}\approx 2,68.10^3(s).\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP