Bài 8 Điện năng - Công suất điện...

Bài 8. Điện năng - Công suất điện - Giải bài 7 Trang 49 - Sách giáo k...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

t = 1h = 3600s

Điện năng tiêu thụ: A= UIt = 6.1.3600=21600 (J).

Công suất điện: \(\wp=UI=6.1=6 (W)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP