Bài 8 Điện năng - Công suất điện...

Bài 8. Điện năng - Công suất điện - Giải bài 8 Trang 49 - Sách giáo k...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a) Các số ghi trên nhãn của ấm điện (220V - 1000W) cho biết:

- Hiệu điện thế định mức của ấm điện là 220V.

- Công suất định mức của ấm điện là 1000W.

b) Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước:

\(Q=m.c.(t_2-t_1)=4190.2.(100-25)=628500(J)\)

Hiệu suất của ấm điện:

\(H=\dfrac{Q}{A}=90\%=0,9\)

Suy ra điện năng tiêu thụ của ấm điện:

\(A=\dfrac{Q}{H}=\dfrac{628500}{90\%} \approx 698333(J)\)

Cường độ dòng điện chạy qua ấm điện:

\(I=\dfrac{\wp}{U}=\dfrac{1000}{220} \approx 4,55(A)\)

Thời gian đun sôi nước:

\(t=\dfrac{A}{UI}=\dfrac{698333}{220.4,55}\approx 698(s)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP