Bài học kinh nghiệm nào trong kháng chiến...

Bài học kinh nghiệm nào trong kháng chiến chống Pháp(1945-1954) được ...

0
Bài học kinh nghiệm nào trong kháng chiến chống Pháp(1945-1954) được Đảng tiếp tục vận dụng trong kháng chiến chống Mĩ(1954-1975)?
Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh ngoại giao. Tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của quốc tế. Phân hóa và cô lập cao độ kẻ thù. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP