Trong thời kì 1930-1945 bài học “phân hóa...

Trong thời kì 1930-1945, bài học “phân hóa và cô lập cao độ kẻ thù” c...

0
Trong thời kì 1930-1945, bài học “phân hóa và cô lập cao độ kẻ thù” của Đảng Cộng sản Đông Dương được thể hiện một cách linh hoạt nhất tại Hội nghị nào?
Hội nghị BTV trung ương (tháng 2-1943). Hội nghị BTV trung ương ( tháng 3-1945). Hội nghị BCH trung ương (tháng 7-1936). Hội nghị BCH trung ương (tháng 11-1939).

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Hội nghị BCH trung ương (tháng 7-1936).

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP