nói nào sau đây thể hiện tình đoàn...

nói nào sau đây thể hiện tình đoàn kết của nhân dân Cu Ba đối với nhâ...

0
nói nào sau đây thể hiện tình đoàn kết của nhân dân Cu Ba đối với nhân dân Việt Nam?
Vì Việt Nam nhân dân Cu Ba sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình. Các đồng chí hãy phất cao lá cờ này tại sào huyệt Sài Gòn. Vì Việt Nam nhân dân Cu Ba sẵn sàng hiến dâng cả tính mạng của mình. Vì Việt Nam nhân dân Cu Ba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Vì Việt Nam nhân dân Cu Ba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP