Nội dung nào dưới đây trong lời kêu...

Nội dung nào dưới đây trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ...

0
Nội dung nào dưới đây trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện tinh thần tránh đối đầu chiến tranh của Việt Nam?
“ Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước”. “ Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng”. “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, ...”“Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu tổ quốc”.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
“ Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng”.

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP