Nội dung nào dưới đây không phải là...

Nội dung nào dưới đây không phải là mục tiêu đấu tranh của phong trào...

0
Nội dung nào dưới đây không phải là mục tiêu đấu tranh của phong trào cách mạng thế giới được xác định trong Đại hội VII của Quốc tế Cộng sản (7/1935) ?
giành độc lập dân tộc. giành dân chủ, bảo vệ hòa bình. chống phát xít, chống chiến tranh. tự do, dân sinh dân chủ, cơm áo và hòa bình.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
giành độc lập dân tộc.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP