Sự giống nhau cơ bản của công cuộc...

Sự giống nhau cơ bản của công cuộc cải cách – mở cửa của Trung Quốc(1...

0
Sự giống nhau cơ bản của công cuộc cải cách – mở cửa của Trung Quốc(1978) với công cuộc đổi mới(1986) ở Việt Nam là
tập trung phát triển khoa học kỉ thuật. tập trung phát triển thương mại quốc tế. lấy phát triển kinh tế làm trung tâm. tập trung đổi mới về chính trị.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP