Nội dung nào sau đây là mục tiêu...

Nội dung nào sau đây là mục tiêu của chiến lược “cam kết và mở rộng” ...

0
Nội dung nào sau đây là mục tiêu của chiến lược “cam kết và mở rộng” của chính quyền B. Clinton?
đảm bảo an ninh của các nước đồng minh với lực lượng quân sự mạnh tăng cường khôi phục công nghiệp của nền kinh tế Mĩ thực hiện cuộc chay đua vũ trang với các nước XHCN sử dụng khẩu hiệu “thúc đẩy dân chủ” can thiệp nội bộ các nước

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
sử dụng khẩu hiệu “thúc đẩy dân chủ” can thiệp nội bộ các nước

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP