Chủ trương của Đảng ta đối với vấn...

Chủ trương của Đảng ta đối với vấn đề thù trong, giặc ngoài (từ 2/9/1...

0
Chủ trương của Đảng ta đối với vấn đề thù trong, giặc ngoài (từ 2/9/1945 đến trước 19/12/1946) được đánh giá là
vừa cứng rắn, vừa mềm dẻo về nguyên tắc và sách lược cứng rắn về nguyên tắc, mềm dẻo về sách lược. cứng rắn về sách lược, mềm dẻo về nguyên tắc mềm dẻo về nguyên tắc và sách lược

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
cứng rắn về nguyên tắc, mềm dẻo về sách lược.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP