Sở dĩ nói sự kiện Nguyễn Ái Quốc...

Sở dĩ nói sự kiện Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những l...

0
Sở dĩ nói sự kiện Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa là một bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc là vì đã
khẳng định được sức mạnh của giai cấp nông dân Việt Namthấy được mâu thuẫn cơ bản của xã hội thuộc địathấy được sự thức tỉnh của các dân tộc thuộc địakhẳng định con đường giành độc lập và tự do cho nhân dân Việt Nam.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
khẳng định con đường giành độc lập và tự do cho nhân dân Việt Nam.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP