Nhận định nào sau đây không đúng về...

Nhận định nào sau đây không đúng về tác động của sự kiện Nhật đảo chí...

0
Nhận định nào sau đây không đúng về tác động của sự kiện Nhật đảo chính Pháp 9/3/1945 đến cách mạng nước ta?
Cuộc đảo chính đã tạo nên thời cơ chín muồi. Đánh đuổi phát xít Nhật là nhiệm vụ hàng đầu của nhân dân Đông Dương.Phát xít Nhật trở thành kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương.Điều kiện tổng khởi nghĩa chưa chín muồi.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Cuộc đảo chính đã tạo nên thời cơ chín muồi.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP