Hội nghị Trung ương lần thứ 8 5...

Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5/1941) xác định hình thái của cuộc kh...

0
Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5/1941) xác định hình thái của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở nước ta là
khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa. dùng bạo lực cách mạng để đánh bại kẻ thù.từ giữ gìn lực lượng sang thể tiến công.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP