Yếu tố nào sau đây quyết định sự...

Yếu tố nào sau đây quyết định sự phát triển của phong trào giải phóng...

0
Yếu tố nào sau đây quyết định sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành và ngày càng phát triển. Thắng lợi của phe đồng minh trong cuộc chiến tranh chống phát xít. Chủ nghĩa phát xít sụp đổ, chủ nghĩa thực dân suy yếu.Ý thức độc lập và sự lớn mạnh của các lực lượng dân tộc.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Ý thức độc lập và sự lớn mạnh của các lực lượng dân tộc.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP