Hiệp ước nào đánh dấu nhà Nguyễn đã...

Hiệp ước nào đánh dấu nhà Nguyễn đã đầu hàng hoàn toàn thực dân Pháp?

0
Hiệp ước nào đánh dấu nhà Nguyễn đã đầu hàng hoàn toàn thực dân Pháp?
Hiệp ước Hắc Măng. Hiệp ước Giáp Tuất. Hiệp ước Nhâm Tuất. Hiệp ước Patơnốt.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Hiệp ước Patơnốt.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP