Giai cấp và tầng lớp nào trong xã...

Giai cấp và tầng lớp nào trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế gi...

0
Giai cấp và tầng lớp nào trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất nhanh chóng vươn lên thành một động lực của phong trào dân tộc dân chủ theo khuynh hướng cách mạng tiến tiến của thời đại?
Tầng lớp học sinh ,sinh viên , trí thức. Giai cấp công nhân . Gai cấp nông dân . Tầng lớp tư sản dân tộc .

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Giai cấp công nhân .

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP