Beta blockers work on some physical and emotional...

Beta blockers work on some physical and emotional symptoms because th...

0
Beta blockers work on some physical and emotional symptoms because they ________.
interfere with the side effects of adrenalinprimarily change human thought processesproduce side effects worse than the symptomsfool a person into a healthier stance

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
interfere with the side effects of adrenalin

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP