Biết 3 + 2log2x = log2y Hãy biểu...

Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit Biết 3 + 2log2x...

0
Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit

Biết 3 + 2log2x = log2y . Hãy biểu thị y theo x

A. y = 2x+3 B. y = 8x2 C. y = x2+8 D. y = 3x2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

3 + 2log2x = log2y <=> log223 + log2x2 = log2y

chọn đáp án b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP